Evolution

Darwins klassiska devis ”den starkes överlevnad” är kanske den mest missförstådda sägningen i historien. Det handlar inte alls om styrka, och det handlar inte om individens överlevnad.

Snarare än att vara stark innebär ju Darwins upptäckter att det naturliga urvalet gynnar den art som är mest välanpassad (fittest). En typ av groda som ser giftig ut klarar sig bättre än en som ser lika mumsig ut som den är.

Och överlevnaden rör inte individer utan populationer.

För individen handlar det mest om fortplantning. Om artens individer har förmågan att fortplanta sig i tillräckligt hög grad, kan arten överleva.

Individer överlever inte, det är den krassa sanning vi har att inrätta oss efter.

Snarare än den starkes överlevnad handlar evolutionen alltså om att den mest välanpassade får ligga.

Och istället för populationer kanske man borde tala om gener. Det som förs vidare genom generation efter generation av populationer är ju en viss genuppsättning.

Genuppsättningen förändras över tiden, genom mutationer och naturligt urval. Men många gener överlever förändringarna och återkommer från art till art. Det har gett oss många nya pusselbitar till förståelsen av evolutionen.

*

Det är inte mutationer som driver evolutionen.

De deltar förvisso. En del av de genetiska förändringar som leder till förändringar i fenotypen kommer att selekteras av den aktuella omgivningen och slå igenom i populationen, vilket är detsamma som ett utvecklingssteg i evolutionen.

Men antalet mutationer som både får en praktisk effekt och överlever det evolutionära trycket är för ovanliga för att förklara hur olika organismer kan anpassa sig till förändringar i omgivningen på ganska kort tid (t ex resistenta bakterier).

Det som i betydligt högre grad bidrar till evolutionära förändringar är något som kallas horisontell gentransfer (horisontal gene transfer). Det går ut på att organismer ger varandra en liten bit DNA ”på tvären”, helt enkelt i förbifarten. Det handlar inte om celldelning, och det handlar inte om sexuell fortplantning, utan mer som en handskakning.

”Varsågod, här har du lite gener. Hantera dem på det sätt du finner lämpligt.”

Det händer hela tiden mellan små organismer som bakterier, men även jästsvampar och bananflugor är inblandade. Det behöver inte ens vara två av samma sort för att ett DNA-utbyte ska vara möjligt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>