Mutationer

Det finns många sätt som det kan bli fel i koden. De här felen kallas gemensamt för mutationer. De har det gemensamt att koden blir trasig.

Att det blir fel i koden är helt naturligt, och det finns en rad snillrika mekanismer för tat laga felen. Men olika yttre faktorer kan öka risken för mutationer. De kallas gemensamt cancerogena.

De flesta mutationer är ofarliga. Antingen märks de inte alls, eller så har de effekter som är helt harmlösa, till exempel att en cell dör, vilket ändå händer hela tiden.

Exempel på mutation som orsakar sjukdom

  • En bokstav i koden blir fel. Den rättas inte.
  • Det förändrade kodordet hör till en gen.
  • När genen ska översättas till an aminosyra (i cellplasman) leder felet till att fel aminosyra hämtas in.
  • Ett protein byggs ihop av aminosyrorna, men på grund av den felaktiga aminosyran blir proteinet inte riktigt som det borde.
  • Flera protein byggs ihop till ett proteinkomplex, men genom att ett av proteinerna är lite felaktigt, kan proteinkomplexet inte riktigt vika sig på det avsedda sättet.
  • Därmed binder proteinkomplexet sämre till syremolekyler.
  • Åkomman kallas Sickle Cell Anemia. Proteinkomplexet i det här exemplet är gammaglobulin, den beståndsdel i blodet som just har hand om att transportera syre ut i kroppen.

DNA-koden i tumörceller innehåller ovanligt många palindromer (teckensekvenser som är identiska framlänges och baklänges, t ex AATCGCTAA). Det här verkar sätta ytterligare fart på tumörens tillväxt. Vi vet inte varför.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>